Tranekær Slot regnes for at være Danmarks ældste,
beboede hus. Slottets nordlige fløj er dateret til midten af
1100-tallet, men under bygningen er fundet spor af
vikingetid, bronzealder og stenalder, dvs. at der på
højen, hvor slottet ligger, har boet mennesker i ca. 6.500
år. Siden 1657 har slottet været ejet af familien Ahlefeldt
Laurvig.

SOUVENARIET ligger i Den gl. Teaterbygning, som er
opført år 1800. Her har der i årene ca.1800-1812 været
opført skuespil og sunget opera - endda med greven,
Frederik Ahlefeldt, kaldet "Generalen", selv som sanger.
Bl.a. har han sunget partier fra Mozarts operaer. Det
siges også, han havde en god stemme.

Af skuespil og vaudeviller blev opført stykker af både
Holberg og Heiberg. I de ca. 12 år, teatret fungerede,
havde "Generalen" 12 musikere fast på lønningslisten.
Deres opgave var udelukkende at spille, når der var brug
for det, og de boede i nogle af slottets huse i Tranekær
by. Senere er bygningen blevet anvendt til infermeri,
kornlager og lagerbygning, inden SOUVENARIET rykkede ind 1. juni 2001.
Den Gl. Teaterbygning ved Tranekær Slot på Langeland
Under udarbejdelse
Under udarbejdelse
Under udarbejdelse